Het kan zijn dat je tijdens het kopen of verkopen van vrachtwagens/machines tegen problemen aanloopt met de (ver)koper. In zo’n situatie is het goed om op de hoogte te zijn van jouw rechten en plichten. Hiervoor kun je juridisch advies krijgen.

In dit artikel krijg je antwoord op de volgende vragen:

Welke problemen kunnen er ontstaan met de (ver)koper?

Bij de handel in vrachtwagens en machines gaat het om grote transacties waar veel mis kan gaan. Een voorbeeld hiervan is:

Hans* is handelaar en zet een vrachtwagen te koop op TrucksNL. Jan heeft een vervoerbedrijf gespecialiseerd in het vervoeren van brandbare chemische middelen. Jan wil deze vrachtwagen wel kopen van Hans. Voor zover Jan weet voldoet de vrachtwagen van Hans namelijk aan al zijn eisen. Eenmaal gekocht blijkt dat bepaalde brandbare middelen niet met dit type vrachtwagen mogen worden vervoerd. Jan wil daarom zijn geld terugkrijgen.

Jan vindt dat Hans hem had moeten vertellen dat deze stoffen niet in de vrachtwagen vervoerd mogen worden. Hans vindt daarentegen dat hem niets verweten kan worden. Jan is namelijk een specialist op het gebied van het vervoer van brandbare chemische middelen. Dus had hij zelf moeten uitzoeken of de vrachtwagen geschikt is, zegt Hans. Maar wie van de twee heeft gelijk?

Wat zijn mijn rechten als (ver)koper?

Zowel kopers als verkopers hebben bepaalde rechten in het geval van een (ver)koop. Je kunt een vergelijkbare situatie als Jan en Hans hebben meegemaakt of wellicht nog meemaken. In het geval van Jan en Hans gaat het om problemen die zijn ontstaan na de verkoop.

Bij het verkopen zijn Jan en Hans een ‘koopovereenkomst’ aangegaan. Hierbij moet Hans als verkoper tot op zekere hoogte eerlijk zijn over de vrachtwagen die hij verkoopt. Dit is de ‘mededelingsplicht’ van de verkoper. Natuurlijk maakt Hans zo positief mogelijk reclame voor zijn vrachtwagen, dat hoort erbij. Hans mag echter geen belangrijke informatie achterhouden. Welke informatie belangrijk is en welke niet, is afhankelijk van wat Hans weet over de doeleinden waarvoor de koper het product, in dit geval de vrachtwagen, wil gaan gebruiken. Als Hans wist dat Jan de vrachtwagen wilde gaan gebruiken voor het vervoeren van brandbare chemische materialen, terwijl dit niet kan met deze vrachtwagen, dan moet hij dat aangeven.

Andersom heeft Jan als koper een ‘onderzoeksplicht’. Als koper moet hij zelf onderzoek doen naar de vrachtwagen. Dat wil zeggen dat hij moet nagaan of deze geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij de vrachtwagen wil inzetten.

Hoe kan ik handelen als ik tegen problemen aanloop met de (ver)koper?

Je kunt eenzelfde ervaring hebben als Jan en Hans of tegen een ander probleem aanlopen met de (ver)koper. Hierboven heb je al enkele rechten en plichten gelezen. Maar per situatie kunnen de rechten en plichten verschillen. Daarom kun je in dit soort situaties het beste juridisch advies aanvragen.

In de situatie van Jan en Hans, wil Jan dus weten of hij zijn geld terug kan krijgen. Hiervoor moet gekeken worden wie van de twee zijn plicht niet is nagekomen.

Menu