WASHINGTON D.C., OCT. 4: Garbage rubbish truck with rear end loader parked in Washington D.C., United States taken on Oct. 4, 2009.

De komst en ontwikkeling van de vuilniswagen

Tot aan de Middeleeuwen ruimde iedereen zijn eigen afval op of zette het op straat. Dan kwam er een kar getrokken door paarden langs om dit op te halen. Tegenwoordig gaat afvalinzameling via gemotoriseerde vuilniswagens. Wij vertellen je graag meer over hoe de vuilniswagen is ontstaan en welke varianten er tegenwoordig zijn.

Het ontstaan

We zijn met z’n allen afval steeds beter gaan sorteren en hergebruiken. Dat moet ook wel met oog op het milieu. Op de afbeelding hieronder zie je het verloop van hoe het scheiden en inzamelen van afval zich heeft ontwikkeld. Van troep op straat zetten tot het hergebruiken, afvoeren via rioleringen en het inzamelen ervan via gemotoriseerde vuilniswagens.

Kar getrokken door paarden
De voorloper van de vuilniswagen is een kar getrokken door paarden. Deze manier van afvalinzameling werd ingezet tot het einde van de 19e eeuw. In 1910 werd in Nederland de eerste ‘automobile vuilniswagen’ ingezet in Amsterdam en Den Haag.

Niet veel later in 1930 werden bijna alle ‘kar met paard vuilniswagens’ vervangen door de gemotoriseerde vuilniswagen.

Kraakpersauto
Vervolgens deed de kraakpersauto zijn intrede. Deze vuilniswagen vermaalt het vuilnis direct, waardoor het later makkelijker te werken is in het vuilverwerkingsproces. Rotterdam had de eerste kraakpersauto in 1956.

Trommelwagens
Vanaf 1970 werd vuilnis niet meer in losse vuilnisemmers aangeboden, maar in vuilniszakken. Hiervoor werd de trommelwagen uitgevonden. Dit type vuilniswagen vermaalt de zakken, waardoor de ruimte in de vuilniswagen zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden.

Kliko vuilniswagens
Tot slot de vuilniswagens die kliko’s kunnen legen. Deze werden ingezet vanaf eind jaren 70.

Soorten vuilniswagens

Er zijn tegenwoordig heel veel soorten vuilniswagens. Op TrucksNL is er een ruim aanbod aan vuilniswagens, zodat je voor elke soort afvalinzameling de geschikte vuilniswagen vindt.

In het algemeen zijn er vier soorten die containers/kliko’s legen: achterladers, bovenladers, voorladers en zijladers. Iedere soort is natuurlijk geschikt voor een andere manier van afval inzamelen.

Achterladers
Deze vuilniswagen komt het meeste voor in Nederland. Hij kan maximaal twee kliko’s legen via de lader aan de achterkant van de wagen. De laadbak van deze vuilniswagen werkt met een kiepsysteem, hierdoor kan hij snel geleegd worden als hij vol zit.

Bovenladers
Met bovenladers worden ondergrondse containers geleegd. Er zit een autolaadkraan op de vuilniswagen vast die de containers ‘uit de grond kan trekken’.

Voorladers
Bij een voorlader zit er aan de voorkant een soort vork aan een arm. Hierdoor is er maar één vuilnisman nodig, de chauffeur. Nadeel is wel dat de container altijd voor de vrachtwagen moet staan.

Zijladers
Zijladers worden meestal ingezet in minder stedelijke gebieden. Hierdoor kan de vrachtwagen door blijven rijden, terwijl deze volgeladen wordt. Andere soorten afval als grofvuil, los klein afval dat op de straat rondzwerft en plastic zakken hebben ook vuilniswagens die daar op zijn gebouwd.

Grofvuil
Hiervoor is een vuilniswagen met kraan of persmechanisme nodig. Vooral het persmechanisme is handig, doordat het grofvuil dan meteen in de laadruimte samengeperst wordt. Nadeel bij een persmechanisme is wel dat de vuilniswagen handmatig geladen moet worden.

Los klein afval
Los klein afval is meestal op straat te vinden zoals blikjes, chipszakken, drinkflesjes en meer. Om dit afval op te ruimen kan een vuilniswagen met een slang die werkt als een ‘stofzuiger’ ingezet worden. De slang zit aan de bovenkant en wordt vaak ook gebruikt om ondergrondse containers leeg te zuigen.

Plastic zakken
Plastic zakken hebben een groot volume. Daarom worden altijd vuilniswagens met persmechanisme ingezet om de zakken samen te persen.

Hybrides

Truckfabrikanten en gemeenten zijn al een tijdje bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijkere vuilniswagens. Zo reden er in 2019 al twee hybride vuilniswagens in Rotterdam.

Een hybride vuilniswagen rijdt niet alleen op een verbrandingsmotor, maar ook op en een elektromotor en een accu. De accu laat dan tijdens het rijden op. Dit gebeurt doordat de verbrandingsmotor een dynamo aandrijft.

Hybride vuilniswagens hebben als voordeel dat ze voor minder lawaai zorgen. Dit is erg gunstig voor afvalinzameling op de vroege ochtenden. Daarnaast gebruiken hybride vuilniswagens 15 tot 30% minder brandstof en stoten ze 20% minder CO2 uit.