Truck platooning

Truck platooning

Truck platooning, er zijn al jaren tests naar dit ‘principe’. Maar wat houdt truck platooning nu precies in? Wat levert het nu op en kan het succesvol zijn? Wij hebben voor jou de feiten op een rij gezet.

Toename goederenvervoer

Het vervoer van goederen blijft maar groeien. In 2018 werd 1,7 miljard ton goederen vervoerd naar, vanuit en in Nederland. Dat jaar vergeleken met 2017 gaf een stijging van 1,2%. Veel van deze goederen komen uit of gaan naar het buitenland.

Uitbreiding van de infrastructuur, zoals (spoor)wegen, (lucht)havens, kanalen etc. is niet altijd een optie om aan de toenemende goederenvervoer te voldoen. Daarom is truck platooning wellicht een oplossing.

Wat is het?

Truck platooning is het geautomatiseerd en direct achter elkaar rijden van vrachtwagens in kleine konvooien van 3 tot 5 trucks. Dit kan doordat de vrachtwagens elektronisch aan elkaar verbonden zijn, door op de trucks gemonteerde sensoren zoals een camera en radar en door draadloze communicatie.

De voorste truck bepaalt de snelheid en de route van de andere trucks, die automatisch de voorste truck volgen. Alleen bij de eerste truck in het ‘platoon’ is een vrachtwagenchauffeur nodig die de truck aanstuurt. Remt de chauffeur van de voorste truck, dan remmen alle andere trucks in het platoon real-time met dezelfde dosering af. Wanneer daarnaast een nieuwe vrachtwagen het platoon nadert of invoegt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met de andere trucks.

In de trucks achter de eerste vrachtwagen (de ‘volgende’ trucks), zitten wel vrachtwagenchauffeurs, maar deze zijn er om de besturing over te nemen, mocht dit nodig zijn. De chauffeurs van de volgende vrachtwagens houden echter wel altijd de controle over de vrachtwagen. Zij beslissen in het platoon wanneer ze deze verlaten en zelfstandig verder rijden.

Waarom truck platooning?

Truck platooning zou voornamelijk goed zijn voor de verkeersdoorstroming, maar ook voor:

Besparing op brandstof
De trucks in een platoon rijden op dezelfde constante snelheid achter elkaar aan. Daarnaast hebben ze minder luchtweerstand, doordat de voorste truck dit opvangt. Hierdoor wordt er op brandstof bespaard.

Afname van CO2-uitstoot
Het dichter achter elkaar rijden van vrachtwagens kan leiden tot ongeveer 10% vermindering van de CO2-uitstoot.

Een hogere verkeersveiligheid
TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) doet onderzoek naar vernieuwingen die onder andere duurzaamheidsprojecten in Nederland versterken.

TNO heeft daarom een truck platooning test lopen genaamd ‘ENSEMBLE’ hieraan doen de zes grootste Europese truckfabrikanten mee. In deze test wordt gericht op twee verschillende soorten platooning: platooning als een autonome functie en platooning als een supportfunctie.

Platooning als supportfunctie is de eerste stap naar autonome platooning. Bij de platooning als supportfunctie wordt er getest op het communiceren tussen de trucks in het platoon. Er wordt door dit systeem gekeken of de trucks in het platoon een veilige afstand en snelheid hebben. Ook krijgen de chauffeurs in het platoon informatie over situaties op de weg. Waardoor chauffeurs sneller kunnen reageren op mogelijke gevaarlijke situaties.

Hoe kan truck platooning succesvol ingezet worden?

In 2015 t/m 2018 heeft SmartPort* een onderzoek gedaan naar truck platooning. Zij stellen dat voor een succesvolle uitvoering van truck platooning een ‘digitaal platform’ nodig is. Ook is er een goede samenwerking nodig tussen logistieke planners en transporteurs. Zij moeten (transport)data met elkaar delen. Deze data kan gaan over welke vrachtwagens beschikbaar zijn voor platooning, maar ook om de volgorde waarin gereden gaat worden te bepalen.

*SmartPort is een bedrijf dat onder andere een kennisplatform is en wetenschappelijk onderzoek steunt met betrekking tot het versnellen van vernieuwingen in de Rotterdamse haven.

Een ideaalbeeld of toch inzetbaar?

Er zijn al een aantal truck platooning tests geweest. Maar is truck platooning wel zo winstgevend als wordt verwacht? Daimler (onder andere de eigenaar van Mercedes-Benz) zegt dat zelfs al zou truck platooning perfect uitgevoerd worden, de brandstofbesparing toch veel lager is dan de 4% die theoretisch mogelijk zou moeten zijn. Uit tests in de Amerikaanse staten Nevada en Oregon blijkt zelfs dat het voordeel onder de 1% ligt. Daimler vindt daarom de flinke investeringen in truck platooning niet te verantwoorden.

Tijdens de tests van Daimler bleek ook dat het platoon regelmatig uiteenvalt. De volgende trucks moesten dan toch gas bij geven, wat dus voor extra brandstofverbranding zorgt. Daarnaast waren er vaak personenauto’s die het platoon binnendrongen.

Ondanks dit wil TNO het onderzoek naar truck platooning voortzetten. Zij vinden dat het onderzoek van Daimler vergeleken moet worden met de andere recentelijk (door TNO) uitgevoerde onderzoeken. Daarna kunnen pas uitspraken worden gedaan.

Naar verwachting zal in mei 2021 TNO de resultaten van hun truck platooning test ‘ENSEMBLE’ presenteren.